สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

7 หน่วย_ฟ.
S 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/11 05:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:39 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:42 pm

Ski conditions

Updated at 14/11  
Contact: +45 61245577
Bjorli

Base depth: 24 - 24 หน่วย_น.
Lifts open: 1 / 6

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:59 am. Next update estimated at 06:30 am.


Trivia

81° Chirundu, ซิมบาบเว
Peleduy, รัสเซีย -32°

75° Ad Dindar, ซูดาน
Taksimo, รัสเซีย -32°

75° Al Ḩawātah, ซูดาน
Vitim, รัสเซีย -32°

75° Ar Ruşayriş, ซูดาน
Vanavara, รัสเซีย -31°

75° Sinjah, ซูดาน
Ese-Khayya, รัสเซีย -26°