สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

32 หน่วย_ฟ.
SW 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 16/12 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 27°
บาโรมิเตอร์: 29.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 32°
ความชิ้น: 99.2%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:10 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:59 am. Next update estimated at 11:30 am.


Trivia

102° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -52°

100° Longreach, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -52°

N/A 97° Blackall, ออสเตรเลีย
Myaundzha, รัสเซีย -52°

N/A 86° Port Wakefield, ออสเตรเลีย
Yagodnoye, รัสเซีย -52°

N/A 80° Port Victoria, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -51°