شرایط فعلی

+25 درجه سانتی گراد
E 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+25°
بارومتر: 1010.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 30.5%
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 22/10 04:00 am
مشاهده شده در Ibri
مشاهدات گذشته, Ibri >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +22°
فردا
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +22°
امروز
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.