شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
N 1 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 35°
رطوبت: 19.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:02 am
غروب خورشید: 05:37 pm
از تاریخ 18/10 10:00 pm
مشاهده شده در Ibra
مشاهدات گذشته, Ibra >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 pm.