شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1008.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +18°
رطوبت: 42.8%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 05:57 pm
از تاریخ 17/10 08:00 pm
مشاهده شده در Sibi
مشاهدات گذشته, Sibi >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +22°
فردا
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +22°
امروز
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +19°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:10 pm.