Bhāg

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

58 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 23/02 05:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 57°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 47°
ความชิ้น: 68.1%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:23 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:07 am. Next update estimated at 08:20 am.


Trivia

93° Jalalaqsi, ประเทศโซมาเลีย
Artyk, รัสเซีย -46°

93° Wanlaweyn, ประเทศโซมาเลีย
Seymchan, รัสเซีย -34°

86° Obo, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
Bilibino, รัสเซีย -27°

81° Bor, ซูดาน
Vstrechnyy, รัสเซีย -27°

81° Torit, ซูดาน
Orotukan, รัสเซีย -22°