شرایط فعلی

غالباً شفاف 72 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 78.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:35 am
غروب خورشید: 06:47 pm
از تاریخ 20/04 08:00 am
مشاهده شده در Peshawar
مشاهدات گذشته, Peshawar >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 69°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:45 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.