Noorābād

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

61 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 24/10 05:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 61°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 58°
ความชิ้น: 89.6%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:24 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:49 am. Next update estimated at 07:00 am.


Trivia

83° Bojonegoro, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -11°

82° Baki, อินโดนีเซีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -11°

82° Grogol, อินโดนีเซีย
Aliskerovo, รัสเซีย -6°

82° Surakarta, อินโดนีเซีย
Belaya Gora, รัสเซีย -6°

80° Jombang, อินโดนีเซีย
Belichan, รัสเซีย -6°