شرایط فعلی

تا قسمتی ابری + درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
بارومتر: 1007.0 هوای فشار بالا
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 06:03 pm
از تاریخ 05/06 05:00 pm
مشاهده شده در Nadzab M.o.
مشاهدات گذشته, Nadzab M.o. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +32°
کمینه: +21°
فردا
تا قسمتی ابری و باران سبک
بیشینه: +32°
کمینه: +19°
امروز
ابری و باران سبک
بیشینه: +32°
کمینه: +19°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.