Panguna

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+26 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 12/11 07:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +30°
บาโรมิเตอร์: 1010.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +25°
ความชิ้น: 93.7%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:10 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:59 pm. Next update estimated at 10:10 pm.


Trivia

+32° Longreach, ออสเตรเลีย
Mirnyy, รัสเซีย -32°

N/A +30° Winton, ออสเตรเลีย
Chernyshevskiy, รัสเซีย -31°

+28° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Saskylakh, รัสเซีย -31°

+27° Oeiras, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -24°

+25° Iaciara, บราซิล
Kropotkin, รัสเซีย -23°