Wabag

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+27 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 17/05 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +31°
บาโรมิเตอร์: 1010.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +24°
ความชิ้น: 87.2%
ทัศนวิสัย: 40 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:32 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:00 pm. Next update estimated at 04:10 pm.


Trivia

+24° Tsau, บอตสวานา
Artyk, รัสเซีย -44°

+21° Thiès Nones, เซเนกัล
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -44°

+19° Mékhé, เซเนกัล
Seymchan, รัสเซีย -32°

+19° Ranérou, เซเนกัล
Burkhala, รัสเซีย -27°

+19° Tiébo, เซเนกัล
Myaundzha, รัสเซีย -27°