Wabag

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+27 หน่วย_ซ.
W 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 26/03 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: +31°
บาโรมิเตอร์: 1013.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +24°
ความชิ้น: 84.7%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:28 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:51 am. Next update estimated at 07:10 am.


Trivia

+31° Vāda, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -28°

+30° Badlapur, อินเดีย
Kangiqsualujjuaq, แคนาดา -20°

+30° Murbād, อินเดีย
Labrador City, แคนาดา -18°

+30° Shāhāpur, อินเดีย
Schefferville, แคนาดา -18°

+30° Umrāla, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา -15°