Arquitecto Tomás Romero Pereira

شرایط فعلی

ابری 72 درجه فارنهایت
S 6 مایل در ساعت
ابری
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 88.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 06:47 pm
از تاریخ 15/10 01:00 am
مشاهده شده در Iguazu Aerodrome
مشاهدات گذشته, Iguazu Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 86°
کمینه: 67°
فردا
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
بیشینه: 78°
کمینه: 65°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 83°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.