Colonia Catuete

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+21 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 23/01 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +23°
บาโรมิเตอร์: 1006.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +20°
ความชิ้น: 91.7%
ทัศนวิสัย: 9 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:10 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:30 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:02 am. Next update estimated at 12:30 am.


Trivia

N/A +34° Bourke, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -54°

N/A +34° Coonamble, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -51°

+31° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -48°

+30° Ambunti, ปาปัวนิวกินี
Chokurdakh, รัสเซีย -41°

+28° Liliongan, ฟิลิปปินส์
Pokrovsk, รัสเซีย -39°