شرایط فعلی

شفاف +22 درجه سانتی گراد
S 7 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1019.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +10°
رطوبت: 46.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 07:27 pm
از تاریخ 21/02 10:00 pm
مشاهده شده در Asuncion / Aeropuerto
مشاهدات گذشته, Asuncion / Aeropuerto >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +27°
کمینه: +15°
امروز
ابری
بیشینه: +26°
کمینه: +17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.