شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
S 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 63.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 19/08 08:00 pm
مشاهده شده در Iguazu Aerodrome
مشاهدات گذشته, Iguazu Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 48°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 48°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 48°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 pm.