Jayune

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

61 หน่วย_ฟ.
W 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 30/03 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 61°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 54°
ความชิ้น: 77.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:50 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:47 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:10 am. Next update estimated at 06:10 am.


Trivia

106° Gambaru, ไนจีเรีย
Gjoa Haven, แคนาดา -38°

106° Marte, ไนจีเรีย
Taloyoak, แคนาดา -38°

106° Massaguet, ชาด
Cambridge Bay, แคนาดา -33°

102° Bokoro, ชาด
Yellowknife, แคนาดา -17°

99° Al Ḩawātah, ซูดาน
Qikiqtarjuaq, แคนาดา -6°