شرایط فعلی

شفاف 92 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:92°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 71°
رطوبت: 49.8%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 05:59 am
غروب خورشید: 06:06 pm
از تاریخ 21/03 11:00 am
مشاهده شده در San Jose
مشاهدات گذشته, San Jose >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 75°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 98°
کمینه: 69°
امروز
ابری
بیشینه: 96°
کمینه: 74°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:20 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.