Tomaszów Lubelski

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

35 หน่วย_ฟ.
NW 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/01 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 27°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 24°
ความชิ้น: 62.1%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:10 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

86° Buulobarde, ประเทศโซมาเลีย
Artyk, รัสเซีย -58°

86° Buurhakaba, ประเทศโซมาเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -52°

86° Giohar, ประเทศโซมาเลีย
Belaya Gora, รัสเซีย -49°

84° Mandera, เคนยา
Kholodnyy, รัสเซีย -49°

83° Luuq, ประเทศโซมาเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -38°