شرایط فعلی

غالباً شفاف +19 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+19°
بارومتر: 1016.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 84.3%
قابلیت دید: 14 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 05:09 pm
از تاریخ 20/01 12:00 am
مشاهده شده در Doha International Airport
مشاهدات گذشته, Doha International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +17°
فردا
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +16°
امروز
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +15°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 am.