شرایط فعلی

شفاف 106 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:106°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 26.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:10 am
غروب خورشید: 06:05 pm
از تاریخ 19/08 12:56 pm
مشاهده شده در Al Udeid Air Base
مشاهدات گذشته, Al Udeid Air Base >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.