شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 37.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 08:28 pm
از تاریخ 24/04 07:00 pm
مشاهده شده در Baia Mare
مشاهدات گذشته, Baia Mare >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 59°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 75°
کمینه: 56°
امروز
ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:52 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.