Arsura

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

27 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 20/02 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 27°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 24°
ความชิ้น: 87.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:04 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:39 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:07 pm. Next update estimated at 11:40 pm.


Trivia

79° Puttūr, อินเดีย
Rankin Inlet, แคนาดา -38°

77° Amarnāth, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -29°

77° Goregaon, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา -29°

77° Vasind, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -26°

77° Vāda, อินเดีย
Coral Harbour, แคนาดา -20°