شرایط فعلی

42 درجه فارنهایت
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 42°
رطوبت: 98.6%
طلوع خورشید: 07:41 am
غروب خورشید: 06:39 pm
از تاریخ 16/10 04:00 am
مشاهده شده در Targu Logresti
مشاهدات گذشته, Targu Logresti >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 am.