شرایط فعلی

شفاف +9 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+9°
بارومتر: 1024.5 هوای فشار بالا
رطوبت: 51.9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 03:43 am
غروب خورشید: 10:11 pm
از تاریخ 02/06 12:00 am
مشاهده شده در St. Peterburg
مشاهدات گذشته, St. Peterburg >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +14°
کمینه: +10°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +17°
کمینه: +11°
امروز
شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:10 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.