شرایط فعلی

غالباً شفاف 48 درجه فارنهایت
SE 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:43°
نقطه شبنم: 29°
رطوبت: 47.4%
قابلیت دید: 34 مایل
طلوع خورشید: 06:28 am
غروب خورشید: 05:28 pm
از تاریخ 16/10 10:00 pm
مشاهده شده در Shadzhatmaz
مشاهدات گذشته, Shadzhatmaz >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 45°
فردا
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.