شرایط فعلی

پوشیده از ابر -5 درجه سانتی گراد
S 1 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-5°
بارومتر: 1032.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -11°
رطوبت: 61.2%
طلوع خورشید: 08:10 am
غروب خورشید: 06:07 pm
از تاریخ 22/10 11:00 pm
مشاهده شده در Tajshet
مشاهدات گذشته, Tajshet >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر
بیشینه: +6°
کمینه: -4°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +5°
کمینه: -3°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.