شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار برف -4 درجه سانتی گراد
S 6 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-10°
بارومتر: 1010.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -4°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 14/12 09:00 pm
مشاهده شده در Amderma
مشاهدات گذشته, Amderma >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -4°
کمینه: -8°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -3°
کمینه: -5°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -6°
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:02 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.