Annino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+4 หน่วย_ซ.
E 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/11 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +2°
บาโรมิเตอร์: 1023.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 84.3%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:59 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:28 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:59 am. Next update estimated at 06:30 am.


Trivia

+31° Icó, บราซิล
Vanavara, รัสเซีย -44°

+30° Capitán Pablo Lagerenza, ปารากวัย
Ust'-Kut, รัสเซีย -32°

+29° Beneditinos, บราซิล
Chernyshevskiy, รัสเซีย -30°

+29° San Ramón de la Nueva Orán, อาร์เจนตินา
Urengoy, รัสเซีย -26°

+27° San Lázaro, ปารากวัย
Kunerma, รัสเซีย -22°