شرایط فعلی

-1 درجه سانتی گراد
S 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 1031.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 92%
قابلیت دید: 200 متر
طلوع خورشید: 08:16 am
غروب خورشید: 05:11 pm
از تاریخ 19/11 01:00 am
مشاهده شده در Kamysin
مشاهدات گذشته, Kamysin >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -10°
فردا
ابری
بیشینه:
کمینه: -10°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +4°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.