شرایط فعلی

تا قسمتی ابری -15 درجه سانتی گراد
W 5 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:-24°
بارومتر: 1019.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -22°
رطوبت: 51.9%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:46 am
غروب خورشید: 05:14 pm
از تاریخ 23/11 12:00 am
مشاهده شده در Shilka
مشاهدات گذشته, Shilka >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: -8°
کمینه: -21°
فردا
شفاف
بیشینه: -14°
کمینه: -20°
امروز
شفاف
بیشینه: -14°
کمینه: -23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 am.