شرایط فعلی

ابری و رگبار برف -1 درجه سانتی گراد
W 5 متر بر ثانیه
ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-6°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 1 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:47 am
غروب خورشید: 07:41 pm
از تاریخ 04/04 07:00 pm
مشاهده شده در Vladivostok
مشاهدات گذشته, Vladivostok >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: -4°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: +6°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +4°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.