Arti

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-1 หน่วย_ซ.
S 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 12/11 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -1°
บาโรมิเตอร์: 1020.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -1°
ความชิ้น: 95.1%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:36 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:02 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:58 pm. Next update estimated at 11:30 pm.


Trivia

+31° Iaciara, บราซิล
Chara, รัสเซีย -37°

+30° Simplício Mendes, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -31°

+26° Longreach, ออสเตรเลีย
Amazar, รัสเซีย -28°

N/A +24° Roebourne, ออสเตรเลีย
Mogocha, รัสเซีย -28°

N/A +24° Winton, ออสเตรเลีย
Tupik, รัสเซีย -28°