Artyk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-10 หน่วย_ซ.
N 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 29/03 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -14°
บาโรมิเตอร์: 991.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -10°
ความชิ้น: 94%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:47 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:02 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:02 am. Next update estimated at 05:20 am.


Trivia

+30° Ajuchitlán del Progreso, เม็กซิโก
Cambridge Bay, แคนาดา -31°

+30° Coyuca de Catalán, เม็กซิโก
Sachs Harbour, แคนาดา -29°

+30° Zirándaro, เม็กซิโก
Repulse Bay, แคนาดา -28°

+28° Apatzingán de la Constitución, เม็กซิโก
Pond Inlet, แคนาดา -20°

+28° Felipe Carrillo Puerto, เม็กซิโก
Grise Fiord, แคนาดา -14°