Ashil’ta

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 12/11 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +3°
บาโรมิเตอร์: 1025.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 90.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:00 am. Next update estimated at 10:00 am.


Trivia

+30° Ambato Boeny, มาดากัสการ์
Chernyshevskiy, รัสเซีย -32°

+30° Marovoay, มาดากัสการ์
Suntar, รัสเซีย -30°

+27° Masuguru, ทานซาเนีย
Mirnyy, รัสเซีย -29°

+27° Nsanje, มาลาวี
Tsementnozavodskiy, รัสเซีย -22°

+22° Miandrivazo, มาดากัสการ์
Vorgashor, รัสเซีย -22°