شرایط فعلی

غالباً شفاف 13 درجه فارنهایت
SW 4 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.7 اینچ
نقطه شبنم: 10°
رطوبت: 88.2%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 07:35 am
غروب خورشید: 05:47 pm
از تاریخ 22/10 01:00 am
مشاهده شده در Tastyp
مشاهدات گذشته, Tastyp >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: 41°
کمینه: 31°
فردا
ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 25°
امروز
ابری
بیشینه: 30°
کمینه: 14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.