شرایط فعلی

شفاف -5 درجه سانتی گراد
NE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-10°
بارومتر: 1039.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -8°
رطوبت: 78.5%
قابلیت دید: 28 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:35 am
غروب خورشید: 03:51 pm
از تاریخ 20/11 12:00 am
مشاهده شده در Inza
مشاهدات گذشته, Inza >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: -2°
کمینه: -11°
فردا
شفاف
بیشینه: -5°
کمینه: -10°
امروز
شفاف
بیشینه: -7°
کمینه: -11°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.