شرایط فعلی

شفاف -1 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-5°
بارومتر: 999.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -4°
رطوبت: 77.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:25 am
غروب خورشید: 05:49 pm
از تاریخ 25/02 09:00 am
مشاهده شده در Pavlovskij Posad
مشاهدات گذشته, Pavlovskij Posad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +5°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +4°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: +3°
کمینه: -9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.