Avsyunino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+12 หน่วย_ซ.
W 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 15/10 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกกระตายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: +10°
บาโรมิเตอร์: 1013.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 80.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:52 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:50 am. Next update estimated at 10:20 am.


Trivia

+31° Faya, ชาด
McMurdo Station, Antarctica -21°

+27° Ayorou, ไนเจอร์
Ferry, สหรัฐอเมริกา -12°

+27° Tillabéri, ไนเจอร์
McKinley Park, สหรัฐอเมริกา -12°

+27° Téra, ไนเจอร์
Artyk, รัสเซีย -6°

+24° Sokolo, มาลี
Kadykchan, รัสเซีย -6°