Belaya Gora

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-37 หน่วย_ซ.
S 7 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 20/01 08:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -45°
บาโรมิเตอร์: 1010.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -41°
ความชิ้น: 62.4%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 11:41
ดวงอาทิตย์ตก: 15:13

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:02. Next update estimated at 09:20.


Trivia

+28° Karratha, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -51°

+27° Lismore, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -50°

N/A +27° Mount Tamborine, ออสเตรเลีย
Susuman, รัสเซีย -50°

N/A +26° Casino, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -45°

N/A +26° Roebourne, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -44°