Belaya Gora

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-35 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 23/02 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -35°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -43°
ความชิ้น: 62.3%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:07 pm. Next update estimated at 10:40 pm.


Trivia

97° Garbahaarrey, ประเทศโซมาเลีย
Artyk, รัสเซีย -39°

97° Luuq, ประเทศโซมาเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -37°

90° Jalalaqsi, ประเทศโซมาเลีย
Pangnirtung, แคนาดา -33° N/A

90° Wanlaweyn, ประเทศโซมาเลีย
Burkhala, รัสเซีย -31°

84° Obo, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
Arviat, แคนาดา -22°