Brindakit

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-47 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 26/01 05:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -47°
บาโรมิเตอร์: 1030.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -51°
ความชิ้น: 65.9%
ทัศนวิสัย: 50 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:18
ดวงอาทิตย์ตก: 15:45

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:07. Next update estimated at 08:00.


Trivia

+27° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -56°

+24° Cobar, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -56°

N/A +23° Forbes, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -54°

+22° Yulara, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -54°

N/A +21° Bland, ออสเตรเลีย
Zhatay, รัสเซีย -47°