Churapcha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-1 หน่วย_ซ.
W 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 06/04 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: -4°
บาโรมิเตอร์: 1023.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -12°
ความชิ้น: 40.3%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:36 pm. Next update estimated at 06:20 pm.


Trivia

+36° Gambaru, ไนจีเรีย
Cambridge Bay, แคนาดา -25°

+36° N'Djamena, ชาด
Gjoa Haven, แคนาดา -22°

+36° Ngala, ไนจีเรีย
Taloyoak, แคนาดา -22°

+26° Gashua, ไนจีเรีย
Repulse Bay, แคนาดา -21° N/A

+26° Maïné-Soroa, ไนเจอร์
Vstrechnyy, รัสเซีย -19°