Churapcha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-36 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 11/12 06:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -36°
บาโรมิเตอร์: 1022.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -39°
ความชิ้น: 69.4%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:21
ดวงอาทิตย์ตก: 14:44

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:00. Next update estimated at 08:30.


Trivia

+34° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Ynykchanskiy, รัสเซีย -45°

+34° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Mayya, รัสเซีย -39°

+31° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Verkhnevilyuysk, รัสเซีย -39°

N/A +29° Roebourne, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -35°

+28° Karratha, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -35°