Churapcha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-48 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 13/12 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -49°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -54°
ความชิ้น: 68.3%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:24 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:42 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:00 am. Next update estimated at 07:30 am.


Trivia

102° Jucurutu, บราซิล
Batagay, รัสเซีย -52°

99° Piancó, บราซิล
Solnechnyy, รัสเซีย -48°

94° Barra, บราซิล
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -47°

N/A 94° Jaicós, บราซิล
Ust'-Maya, รัสเซีย -46°

85° Simplício Mendes, บราซิล
Namtsy, รัสเซีย -45°