Debin

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-40 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 23/02 05:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: -40°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -48°
ความชิ้น: 59.5%
ทัศนวิสัย: 0 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:22 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:00 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:14 am. Next update estimated at 07:30 am.


Trivia

95° Catió, กินี-บิสเซา
Oymyakon, รัสเซีย -59°

88° Boké, กินี
Artyk, รัสเซีย -56°

82° Kambia, เซียร์ราลีโอน
Sarylakh, รัสเซีย -54°

82° Kukuna, เซียร์ราลีโอน
Dukat, รัสเซีย -40°

82° Mamboma, เซียร์ราลีโอน
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -34°