Debin

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-15 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 29/01 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -15°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -21°
ความชิ้น: 73.6%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:46 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:09 am. Next update estimated at 03:20 am.


Trivia

100° Keetmanshoop, นามิเบีย
Artyk, รัสเซีย -61°

N/A 99° Bogo Gobo, บอตสวานา
Ust'-Nera, รัสเซีย -53°

N/A 99° Khuis, บอตสวานา
Zyryanka, รัสเซีย -30°

93° Baardheere, ประเทศโซมาเลีย
Susuman, รัสเซีย -23°

93° Saacow, ประเทศโซมาเลีย
Kobuk, สหรัฐอเมริกา -22°