شرایط فعلی

39 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:33°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 80.8%
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 18/07 08:00 am
مشاهده شده در Deputatskij
مشاهدات گذشته, Deputatskij >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 57°
کمینه: 40°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 49°
کمینه: 39°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 45°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 am.