Deputatskiy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-19 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 20/11 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -18°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -23°
ความชิ้น: 78.8%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 10:46 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:07 am. Next update estimated at 02:30 am.


Trivia

84° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Tulita, แคนาดา -33°

N/A 82° Katherine, ออสเตรเลีย
Borogontsy, รัสเซีย -31°

80° Datu Piang, ฟิลิปปินส์
Mayo, แคนาดา -27°

80° Karratha, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -17°

73° Kata Tjuta, ออสเตรเลีย
Zyryanka, รัสเซีย -3°