Dzhebariki-Khaya

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-22 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 13/11 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -22°
บาโรมิเตอร์: 1020.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -25°
ความชิ้น: 77.4%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:01 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:18 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:33 pm. Next update estimated at 11:00 pm.


Trivia

+36° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Severomuysk, รัสเซีย -27° N/A

+32° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Peleduy, รัสเซีย -26°

+28° Castelo do Piauí, บราซิล
Tupik, รัสเซีย -26°

+28° Oeiras, บราซิล
Vitim, รัสเซีย -26°

+26° Arinos, บราซิล
Turukhansk, รัสเซีย -23°