Ese-Khayya

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-46 หน่วย_ซ.
S 4 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 19/01 23:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -46°
บาโรมิเตอร์: 1015.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -49°
ความชิ้น: 73.1%
ทัศนวิสัย: 50 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 11:06
ดวงอาทิตย์ตก: 15:20

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:03. Next update estimated at 03:00.


Trivia

+32° Karratha, ออสเตรเลีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -51°

+32° Longreach, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -48°

+27° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -47°

N/A +27° Duaringa, ออสเตรเลีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -34° N/A

+27° Yulara, ออสเตรเลีย
Igarka, รัสเซีย -32°